Eidsvold Idrætsforening

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Innledning:

Eidsvold IF er ett idrettslag med flere idretter som skal ha samme VISJON, VERDIER, VIRKSOMHETSIDE og HOVEDMÅL. Denne planen vil inneholde bl a dette når dette blir fastsatt. Videre vil planen inneholde en konkret handlingsplan med hva som skal gjøres, når det skal gjøres, hvem som er ansvarlig og når tiltaket skal være ferdig. Handlingsplanen vil være styrende for klubben og skape en rød tråd for klubbens virksomhet på alle plan.

Dens viktigste funksjon er at alle i Eidsvold IF skal trekke i samme retning. Dette gjelder frivillige, utøvere og øvrige medlemmer i klubben.

Hele Virksomhetsplanen ser du i vedlegget, utdraget under viser klubbens visjon og verdier

VISJON.

For alle i klubben, tillitsvalgte utøvere trenere og øvrige medlemmer er visjonen retningsgivende:

 • Med denne visjonen ønsker vi å vise og å tilstrebe klubbtilhørighet og godt omdømme i lokalmiljøet

VERDIER.

Eidsvold IF baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Våre verdier er:

Åpenhet – Respekt - Idrettsglede

 • Åpenhet – med det mener vi:
  • Gode relasjoner skapes gjennom åpen dialog, derfor etterstreber vi hele tiden Åpenhet i Eidsvold IF
  • Vi tilstreber innsyn, saker skal ikke stenges inne i lukkede rom. Derfor legges eksempelvis styrereferater (eks interne saker), årsrapporter og protokoller tilgjengelig på nett for alle
  • Åpenhet er viktig for å skape tillit og de som tar kontakt, skal bli møtt med åpenhet og respekt
 • Respekt – med det mener vi:
  • I EIF får du Respekt fordi du er den du er og vi skal vise hverandre gjensidig respekt
  • I Eidsvold IF får man Respekt ved å være ærlig og vise at man er til å stole på.
  • I vår klubb viser vi interesse. Vi lytter til det man har å si, og stiller gjerne spørsmål for å vise at vi bryr oss og respekterer hverandre
 • Idrettsglede – med det mener vi:
  • Klubben skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. På denne måten skal vi ha med «Flest mulig, lengst mulig i EIF!»
  • I EIF motiveres utøverne til ekstra innsats gjennom tillit og inkludering.
  • Eidsvold IF er en sosial arena hvor alle skal møte trygge og forutsigbare omgivelser
  • Klubben skal aldri glemme leken, gleden og allsidigheten. Dette er vår formel til ren og skjær Idrettsglede!

EIDSVOLD IDRÆTSFORENING
NYVEGEN 37
2070 RÅHOLT
Org.nr 971 270 551 

kontakt@eidsvold-if.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift