Eidsvold Idrætsforening

Medlem og treningsavgifter

Medlem og treningsavgifter

Medlem og treningsavgifter

EIF har i dag ca. 800 aktive medlemmer. EIF er et fleridrettslag med mange grupper: Håndball, Fotball, Vandrelag og Hopp. Klubben drives i dag på rent frivillig basis (ingen fast ansatte).  Nedenfor prinsipper for medlems- og treningsavgifter i EIF.

Medlemsavgift
Denne bestemmes på EIF årsmøte og blir sendt ut fra hoved laget EN gang pr. år. Satsene er:

Type medlemskap Beløp 2018
Aktiv - Yngres  400Kr
Aktiv - Senior  500Kr
Medlem 250Kr
Familie 900Kr

 

Aktiv
For å delta på aktivitet i EIF kreves det medlemskap, for de yngre så dekker også denne medlemsavgiften forsikring. Det er derfor svært viktig at denne blir betalt i tide.

Medlem
Betales av alle som vil støtte klubben, som er med i vandrelaget, er trener eller har andre verv i EIF. Vi ønsker oss flere støttemedlemmer – så støtt klubben i ditt hjerte og bli medlem i dag :-)

Familie
Består din familie av flere aktive eller medlemmer, så meld hele familien inn i klubben til en pris (Familiemedlemsskap gjelder for foreldre/foresatte og barn t.o.m. året de fyller 18 år med samme bostedsadresse). Medlemskapet er personlig. Familiemedlemskap er betegnelsen på rabattert kontingent; individene i familien må be om å bli meldt inn. Ta kontakt med økonomiansvarlig på mail: okonomi@eidsvold-if.no

Treningsavgift
Denne bestemmes i den enkelte gruppe og er i de fleste tilfeller avhengig av alder. Treningsavgiften sendes ut fra den enkelte gruppe. Det er opp til den enkelte gruppe hvor mange ganger pr år denne avgiften skal faktureres.

Familie tak - treningsavgifter
I EIF har vi satt et maks beløp for hva en familie må betale for at barn og ungdom skal kunne være med i idrettslaget. Styret jobber hver dag for «Flest mulig, lengst mulig i EIF!» og mener dette er et godt tiltak. Taket gjelder for barn under 18år og ingen familie må betale mer enn dette.  Fra 2017 er familie taket satt til 7 500Kr. Beløpsgrensene bestemmes av årsmøtet i EIF. Klubben tilbyr også månedlig betaling hvis man ønsker dette, ta kontakt med okonomi@eidsvold-if.no. Alle henvendelser behandles med konfidensialitet.

Unntak
Deltakeravgift for håndball eller fotballskole, treningsleir, medlemsavgiften og andre spesielle aktiviteter innenfor idrettslaget inngår ikke som en del av grunnlaget for familie tak. 

Sosiale kriterier.
Ved spesielle tilfeller kan familier søke om å få ettergitt hele eller deler av treningsavgift og medlemsavgift. Ta da direkte kontakt med leder i EIF leder@eidsvold-if.no, eller leder for den gruppa dere tilhører. Alle henvendelser behandles konfidensielt og med verdighet for vi ønsker å hjelpe, slik at alle kan være med, selv om økonomien er stram i familien.

Administrasjon
Medlemsregisteret i EIF vedlikeholdes via web-systemet 123Klubb som er utviklet av KX Products AS.  Vedlikeholdet av registrene kan derfor gjøres hvor som helst (i stedet for fra en lokal PC).  En stor forbedring i en frivillig organisasjon.  Dette er spesielt viktig fordi vedlikeholdet av registrene nå gjøres av de enkelte gruppene (ikke Hovedstyret). Det er nå den enkelte familie som må holde oversikt over persontak og familie tak (rett til rabatt). Ingen av gruppene i EIF kjenner til hvilke barn som er med i de andre gruppene, og dette gjør at hvert medlem selv må holde orden på om maksgrense for medlem eller familie nådd. Når en av maksgrensene er nådd, skal man fortsatt betale hele fakturabeløpet og så be om refusjon. Dette er viktig, da dette beløp går direkte til gruppa, mens refusjon kommer fra hoved laget ut i fra en fastsatt fordelingsnøkkel. Søknaden behandles konfidensielt og sendes til okonomi@eidsvold-if.no

 
Med vennlig hilsen
EIF Hovedstyre 

EIDSVOLD IDRÆTSFORENING
NYVEGEN 37
2070 RÅHOLT
Org.nr 971 270 551 

kontakt@eidsvold-if.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift