Eidsvold Idrætsforening

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

Eidsvold IF – Æresmedlemskap

Bakgrunn: Æresmedlemskap er klubbens høyeste hedersbevisning. Denne kan tildeles medlemmer som gjennom lang tid har gjort mye for klubben og har vært medlem av klubben i minimum 10 år.

Hensikt: Eidsvold IF ønsker å vise respekt og takknemmelighet til personer som over år har bidratt til drift og utvikling av klubben.

Kriterier: Æresmedlemskap kan bevilges til medlemmer som har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for klubben gjennom mange år, eller i en eller flere spesielle saker som har fått stor betydning for klubben.

Eller: Gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, har betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i klubben. Ved spesielle tilfeller kan Styret velge å tildele direkte æresmedlemskap.

Innhold: Æresmedlemmer får et livslangt og gratis medlemskap i klubben. Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis på utnevnelsen i form at et spesiallaget diplom og Pin.

Kåring: Forslag sendes til styret innen februar hvert år. Skriv noen ord og legg gjerne med et bilde av kandidaten i en liten søknad. Send denne til kontakt@eidsvold-if.no. Styret vil så velge hvem som får årets pokal og utnevnelsen vil skje på klubbens Årsmøtet i mars

Generell info: Diplomet undertegnes av klubbens sittende formann. Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Denne publiseres på klubbens hjemmeside

Her er oversikt over våre Æresmedlemmer

Utnevnt 2018
Lill Hagen
Knut Sundby
Anne Haugstulen
Øivind Cock-Olsen
Dag Stalsberg
Utnevnt 2016
Berit Smedsrud
Svein Eriksen
Utnevnt 2013
Harald Westby

Dag Saltnes

Utnevnt 2012

Steinar Larsen
Guttorm Jacobsen
Jan Ove Myrvold
Kjell Arne Aas
Bjørn Nordvik
Utnevnt 2008
Dag Snilsberg
Utnevnt 2007
Inge Sandli
Utnevnt 2005
Jostein Sørensen
Utnevnt 2002
Leif Kristoffersen
Utnevnt 1999
Kjell Sundt
Utnevnt 1998
Kai Skoglund
Utnevnt 1990
Per Nilsen
Utnevnt 1989
Sverre Tyskerud
Utnevnt 1978
Kjell Stenberg
Kjell Brynestad
Johnnie Hagen
Utnevnt 1974
Helbjørg Andersen
Utnevnt 1963
Erik Tærud
Kari Tærud
Karsten Andersen
Agnar Lexberg
Utnevnt 1933
Helge Mostue Johansen
Johan Moe
Utnevnt 1927
Nils Johansen
Kristian Johansen
Albert Høiby

EIDSVOLD IDRÆTSFORENING
NYVEGEN 37
2070 RÅHOLT
Org.nr 971 270 551 

kontakt@eidsvold-if.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift