Eidsvold Idrætsforening

Årsmøter

Årsmøter

Årsmøtet avholdes hvert år i mars måned på klubbhuset i Nyvegen 37 på Råholt.

Dato og all annen informasjon knytttet til årsmøtene før (informasjon om tid, sted, agenda, innmeldte saker, årsberettning, valgkomiteens innstilling) og etter (protokoll) finner du i undermenyene (Årsmøte 2018, Årsmøte 2019 etc.)

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14 dager før møtet til kontakt@eidsvold-if.no

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppe-årsberetninger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta valg

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Følgende dokumenter vil legges ut på denne siden før Årsmøtet:

  • Forslag til forretningsorden
  • Innmeldte saker
  • Årsberetning (inkludert grupper/komiteer/utvalg/Regnskap med revisors beretning , kontrollkomiteens beretning og budsjettforslag 2019)
  • Forslag til medlemskontingent
  • Valgkomiteens innstilling
  • Styrets innstilling på neste års valgkomité

Velkommen til årsmøte!

EIDSVOLD IDRÆTSFORENING
NYVEGEN 37
2070 RÅHOLT
Org.nr 971 270 551 

kontakt@eidsvold-if.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift